mtlRŠ Starost

Muzej Radia Študent v bloku VIII Študentskega naselja Rožna dolina
nekaj utopičnih misli

Ja i moji vršnjaci imamo čega da se sećamo i šta da slavimo ali će neko drugi morati da radi na razlozima za sledeće jubileje.
(Malo pozorište "Duško Radović": 1949-1989, ur. Milica Novković et al., Beograd)

Prizadevanja mtlRŠ želijo rezultirati v vzpostavitvi muzeja Radia Študent z zavidljivo muzejsko zbirko in obširno fonoteko zvočnih posnetkov iz vseh obdobij delovanja RŠ. Gre za vzpostavitev sodobnega interaktivnega muzeja oziroma »Muzeološko-tehničnega laboratorija Radia Študent«, ki bi nudil možnosti spoznavanja z opremo iz vseh obdobij delovanja radia ter omogočal praktično izobraževanje in ustvarjanje na poljih radijskih in radiofonskih praks. V okviru različnih izobraževalnih in muzejskih praks bi se utvarjalo medgeneracijsko sodelovanje, s katerim bi še naprej ohranjali, razvijali in vzpostavljali radifonske - s tem pa tudi družbene - prakse.

Teoretska zihodišča: