mtlRŠ Starost

V Arhivu Republike Slovenije je arhivsko gradivo Radia Študent hranjeno pod oznako AS 1159. Zajema 425 arhivskih škatel - 132 škatel se nanaša na obdobje 1969-1985, 293 pa na obdobje 1985 do leta 2006. Nekaj arhiva je ostalo tudi v fondih Službe državne varnosti (SDV).


Popis arhivskega gradiva 1969-1985

Popis arhivskega gradiva 1985-cca2006