mtlRŠ Starost

V Arhivu Republike Slovenije je arhivsko gradivo Radia Študent hranjeno pod oznako AS 1159. Zajema 425 arhivskih škatel - 132 škatel se nanaša na obdobje 1969-1985, 293 pa na obdobje 1985 do leta 2006. Nekaj arhiva je ostalo tudi v fondih Službe državne varnosti (SDV).


Nekaj fotografij arhivskega gradiva iz fonda AS 1154

Nekaj fotografij arhivskega gradiva RŠ iz fonda SDV 1970-1974

Fotografije arhivskega gradiva oddaj Zvok sveta in Zvočne raziskave

Popis arhivskega gradiva 1969-1985

Popis arhivskega gradiva 1985-cca2006