mtlRŠ Starost


Pod sodobnim soncem
ali
poskus orisa mikrofizike oblasti poznih šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih let prejšnjega stoletja in njenih odmevov na primeru začetka delovanja Radia Študent skozi prizmo Službe državne varnosti.

7.april 2016, Radio Študent, 89,3 MHz, 20:00-22:30.

Sodelovali: Dragan Bulić, Pavle Čelik, Mladen Dolar, Marjan Krisper, Nada Mavrič, Franjo Mavrič, Ervin Hladnik Milharčič, Milan Jesih, Igor Omerza, Tomo Pirc, Marjan Pungartnik, Dušan Rogelj, Vladimir Ribić, Zdenko Roter, Jože Šlander.

Vključeni so tudi arhivski posnetki oddaj ob 25. obletnici Radia Študent (pogovor s Petrom Bekešem in Darkom Štrajnom) ter 45. obletnici ter arhivski posnetki prvega dela oddaje o SDV in RŠ z dne 25. maja 2015

Večina pogovorov je bila posnetih maja 2015. Pogovor z Nado Mavrič, Jožetom Šlandrom, Marjanom Krisperjem in Franjom Mavričem je bil posnet spomladi 2014. Pogovor s Tomom Pircem in Ervinom Hladnikom Milharčičem je bil posnet leta 2009.